Zheleznogorsk Airport, Zheleznogorsk-Ilimsky, Russia (N, UIBV)