Groote Eylandt Airport, Groote Eylandt, Australia (GTE, YGTE)